top of page

Pravno obvestilo

Petra Hrovat s.p., Mengeška cesta 78, 1236 Trzin

MEDEA, salon za nego obraza in telesa

Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana

Tel: +386 31 755 653
E-Mail: medea.salon@gmail.com

Pogoji uporabe spletne strani

Z dostopanjem in uporabo spletne strani Medea ste obvezani upoštevati tu navedene pogoje brez pridržkov ali omejitev. Vsak vaš dostop do spletne strani Medea je predmet spoštovanja teh pogojev in vseh veljavnih zakonov.


Copyright © Medea, salon za nego obraza in telesa

Vsebina
Spletna stran Medea vsebuje informacije v zvezi s storitvami salona Medea.

Vse informacije na tej spletni strani so izključno informativne narave.

Čeprav si po svojih najboljših močeh prizadevamo zagotoviti točnost vseh informacij, navedenih na tej spletni strani, pa popolne točnosti le-teh ni mogoče zagotoviti, zato ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za točnost, popolnost ali verodostojnost objavljenih informacij. Ta spletna stran ter vse informacije in gradiva, ki jih le-ta obsega, so vam na razpolago po sistemu »kakršne so«, brez kakršnegakoli jamstva, ne eksplicitno ne implicitno izraženega.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremenimo ponujene storitve ali njihove cene.

Cene storitev
Vse cene, navedene na tej spletni strani, so izključno informativne narave, za zadnji veljaven cenik vedno velja cenik, ki je dostopen v salonu Medea.

Uporaba piškotkov​​​​​​​​​​
Uporabljamo tehnologijo piškotkov, ki omogoča sledenje vaše poti po naši spletni strani, registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Te tehnologije ne uporabljamo za registracijo podatkov o posamičnih uporabnikih, tako da podatki o vas kot posamičnem uporabniku te spletne strani ne bodo shranjeni ali uporabljeni. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki.

Osebni podatki/uporabniški podatki
Podatki, ki jih v določenih primerih lahko posredujete preko naše spletne strani, bodo uporabljeni izključno s strani salona Medea (Petra Hrovat s.p.) z namenom izboljšati storitve, ki vam jih zagotavlja, vključno z marketinškimi storitvami. V skladu z naravo takšnih informacij skušamo po svojih najboljših močeh zagotavljati varno zbiranje, prenos in shranjevanje osebnih podatkov. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim pravnim ali fizičnim osebam. Kadarkoli lahko uveljavljate pravico do dostopa, do popravka ali preklica dovoljenja za uporabo svojih osebnih podatkov.

Upoštevamo naravo interneta kot medija, preko katerega lahko posamezniki posredujejo povratne informacije ali druge podatke v zvezi z našo spletno stranjo, in si bomo po svojih najboljših močeh prizadevali, da bodo tako posredovani podatki in povratne informacije, v kolikor bodo primerne in uporabne, tudi upoštevane. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti v zvezi z vsakršnimi s strani uporabnika vnešenimi podatki in si pridržujemo pravico, da kakršnekoli takšne podatke odstrani s svoje spletne strani brez obrazložitve ali predhodnega obvestila.

Obvestilo o avtorskih pravicah, industrijski lastnini in intelektualni lastnini
Predstavitev in vsa vsebina te strani (vključno s kodo spletne strani) je zaščitena s pravicami o industrijski in intelektualni lastnini. Informacije, besedilo, slike, koda in grafični material, ki ga vsebuje ta stran, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih za kakršen koli namen brez našega prejšnjega pisnega soglasja, razen za namene pregledovanja.

Hiperpovezave
Naša spletna stran lahko vsebuje nadbesedilne povezave na druge spletne strani, ki so povsem neodvisne od te spletne strani. Nikakor ne jamčimo za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih nadbesedilnih povezavah ali na drugih spletnih straneh, na katere vodijo povezave z naše spletne strani. Do takšnih spletnih strani dostopate na lastno odgovornost.

Omejitev odgovornosti
Izrecno zavračamo vsakršno odgovornost za kakršnokoli neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, ki je nastala kot posledica ali, ki je kakorkoli povezana z vašim dostopanjem do ali uporabe naše spletne strani, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko naše spletne strani.

Posodabljanje pogojev uporabe
Pridržujemo si pravico, da pogoje uporabe spletnih strani spremenimo kadarkoli, ko se za to pojavi poslovna potreba, zato vam svetujemo, da pogoje uporabe preberete vsakič, ko obiščete to spletno stran.

Prejeti komentarji
S posredovanjem kakršnihkoli komentarjev o tej spletni strani se strinjate, da si pridržujemo pravico prejeta mnenja in komentarje po lastni presoji spremeniti, brezplačno objaviti ali sploh ne objaviti na tej spletni strani. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti v zvezi z vsebino sporočil, objavljenih na tej spletni strani.

bottom of page